Drænene er spulet og repareret

Da der sidste år kom rigtig meget vand i oktober, besluttede vi at foretage den årlige drænspuling i september måned. Alle tre dræn fungerede og der var ikke brug for at skære rødder.

Ved det vestlige dræn havde havet rykket på udløbet, således at det dannede en slags vandlås. Det er nu gravet fri rettet ud. Vi tilser det jævnligt.

Den øverste brønd på det midterste dræn blev tømt for sand og drænet spulet. Den mulige forsætning under Jordbærkløverstien, som vi fortalte om på generalforsamlingen, viste sig ikke at være noget. Spuleslangen gik fint gennem drænet.

Ved det østlige dræn er udløbsrøret dækket af sten, men det løber fint selv om man ikke kan se det. For en sikkerheds skyld tjekker vi jævnlig at der ikke står vand i brønden højere oppe.

Så nu skulle alt være klar til dette års efterårs- og vinterregn, med den kapacitet drænene nu har.