Ordensregler og pligter

Generalforsamlingen har vedtaget en række henstillinger og pligter til grundejerne.

Pligter

 1. Langs foreningens to stier (Alsikekløverstien/ Skollehøj og Jordbærkløverstien/Humlekløverstien) har de tilstødende grundejere pligt til at klippe deres beplantning, så færdsel på stierne kan ske uhindret.
 2. Den enkelte grundejer har pligt til at få klippet sin beplantning fri fra vejareal. Vær opmærksom på, at der minimum bør være 4 meters fri højde over vejarealet. Se i øvrigt ”Den lille grønne” fra kommunen. Den enkelte grundejer har desuden pligt til at holde vejnavneskilte fri for uønsket vegetation.
 3. Den enkelte grundejer har pligt til at vedligeholde rabatten ud for sin grund.
 4. Den enkelte grundejer har pligt til at bekæmpe giftig bjørneklo på sin egen grund. Råd om bekæmpelse findes i ”Den lille grønne” fra kommunen.
 5. Hunde skal føres i snor i hele grundejerforeningens område og på stranden. Dette gælder hele året. Bestyrelsen henstiller til, at de enkelte grundejere selv tager fat i hundeejerne, hvis man ser løse hunde på området.

Henstillinger

 1. Grundejere, såvel som gæster og håndværkere, bør køre forsigtigt i grundejerforeningens område og i øvrigt generelt vise hensyn.
 2. Brug af støjende maskiner, herunder plæneklippere, er tilladt lørdage kl. 09.00-18.00 og søn– og helligdage kl. 09.00-12.00. På hverdage bør det ske med fornøden respekt for sine naboer.
 3. De opstillede affaldsstativer bedes anvendt til affald fra stranden.
 4. På grund af brandfare henstilles der til, at den enkelte grundejer ikke bygger hegn/hæk op med fyr– og grangrene eller lignende.
 5. Hvis grundejer, eller en af ham ansat, udøver skade på foreningens ejendom – f.eks. i form af huller i vejene – påhviler det ham selv at udbedre dem. Til mindre skader kan anvendes det grus, der er placeret ved øst-rampen.

Øvrig information

 1. I henhold til miljølovgivningen er enhver form for afbrænding af haveaffald i sommerhusområder forbudt. Se i øvrigt ”Den lille grønne” fra kommunen.
 2. Bestyrelsen bruger primært mail og hjemmesiden som informationskanal. Herudover findes en privat facebookside for grundejerne på facebook kaldet “Grundejerforeningen Guldkysten” ligesom badebrosudvalget har en privat facebookside ved navn “Badebroen Guldkysten”. Den fysiske informationsboks på hjørnet af Bjergkløverstien og Stenkløvervej vedligeholdes ikke.