Generalforsamling 2019

Den 23. juni afholdt vi den ordinære generalforsamling, hvor bla. revision af foreningens vedtægter var på dagsordenen. Da vi som forudset ikke var nok fremmødte til at være beslutningsdygtige, er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 18. august.

Referat, regnskab og budget er udsendt, og kan også ses her på siden.