Kontakt

Generelle henvendelser

Sendes til formand@guldkysten-sj.dk

 

Medlemsliste

Information om ændringer af privat adresse, mail adresse, telefonnummer eller ejerskifte sendes til kasserer@guldkysten-sj.dk

  

Nabohjælp

I akutte tilfælde, hvor der observeres skader på grund af indbrud, væltede træer, udstrømmende vand el. lign. kan informationen sendes til nabokontakt@guldkysten-sj.dk 

Bestyrelsen vil snarest muligt videresende mailen til berørte grundejere.

Beskriv observationen og husk vejnavn og nummer.