Seneste nyt

Marts 2024 – Seneste nyt fra Bestyrelsen vedr. badebro, dræn og fællesarealerne

Badebro

Sommeren er snart på vej og badebroen skal op igen.

Vi sætter badebroen op lørdag d. 27 april kl. 10.00.

Hvis du vil give en hånd med, så mød op på stranden kl. 10. Vi trakterer som altid med kaffe og kage, øl og sodavand efter veludført arbejde

Hvis der er deltagere nok, vil vi også lave et hold som vil efterfylde hullerne på vejene.

Bestyrelsen ser frem til stort fremmøde.

August 2023 – billede fra nedtagning af badebro

Dræn

Til orientering blev drænene spulet i september 2023.

Fællesarealerne

Fællesarealerne ved stranden blev slået i oktober 2023 efter blomsterne havde smidt frøene. I år har der været en mangfoldighed af blomster. Vi har registreret 25 forskellige arter, og dertil kommer så alle græsserne. Hybenroserne er ikke talt med. 

Denne mangfoldighed bliver kun ved, hvis vi holder hybenroserne nede, så endnu engang opfordres alle der kan, til at tage de tykke havehandsker på, og træk så så mange hybenroser op som muligt. Roserne på højre side ved nedkørslen til stranden, samt dem der gror på ”diget” lader vi stå.

Venlig hilsen Bestyrelsen