Drænspuling

Michael Larsen har i dag spulet foreningens dræn. Bestyrelsen var traditionen tro med, løftede dæksler, og så til at alt fungerede som det skulle. Et enkelt sted var der rødder i drænet, men ellers var det jord, sand og sten, som skulle spules ud, så drænene er klar til en måske våd vinter.

I et forsøg på at undgå tilstopning af udløbet fra det østligste dræn er afløbet blevet lagt om. Desværre ser det ud til at vi fortsat jævnligt skal grave det fri, når det har stormet.