Kære grundejer


Vi vil gerne endnu engang opfordre dig/jer til at sende os oplysninger om dit/jeres telefonnummer og mailadresse.

 

Der er flere grunde til det - dels vil det gøre det nemmere at kommunikere om hændelser, f.eks. som større storme, konstatering af indbrud samt væltede træer, oversvømmelse osv. Tanken er, at dine/jeres naboer kan kontakte bestyrelsesmedlemmerne med henblik på at orientere dig/jer.

 

En anden grund er, at det vil være nemmere og billigere at udsende mødeindkaldelser og referater via email, ligesom det vil være muligt at udsende evt. indkomne forslag op til generalforsamlingen.

 

Du/I kan enten aflevere jeres kontaktoplysninger til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller blot sende en mail via hjemmesiden til formand eller kasserer.

 

På forhånd tak.



Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

NB! HUSK også at sende besked om din/jeres nye adresse i forbindelse med flytning.