Ramperne

Kystdirektoratet har, på baggrund af foreningens ansøgning, givet os en lovliggørende dispensation til at bevare vores ramper. Der vil blive foretaget den nødvendige tilretning og vedligeholdelse, når det er hensigtsmæssigt.

 

Badebroen

Badebroen vil blive taget op lørdag d. 13. oktober. Alle der vil give en hånd med, i eller over vandet, er velkomne. Giv gerne besked om deltagelse til Klaus Kristensen eller Maja Saxbeck.