Forside
Om foreningen
Generalforsamling
Lokalhistorie
Nyhedsarkiv
Links


Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes i juni måned, jf. lovenes § 6.

 

På denne side finder du indkaldelse til generalforsamling. Såfremt du er interesseret i ældre materiale, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.

 

 

2018


Der er indkommet følgende to forslag fra Claus og Dorte Steffensen, Bjergkløverstien 16:
 

 1. Nu hvor vi har fået etableret badebroen, så tænkte vi at det kunne være hyggeligt, hvis det blev et naturligt samlingssted for os. Et sted, man kunne medbringe sin kaffe eller mad og få en hyggesludder med hinanden. Vi vil gerne foreslå, at der indkøbes 2-3 bænkesæt til fællesarealet omkring badebroen.
   

 2. Vi vil foreslå at vi kigger på vedtægterne vedr. brug af maskiner. På nuværende tidspunkt, må vi kun bruge maskiner frem til klokken 12:00 om søndagen og det syntes vi er lige tidligt nok, hvis græsset skal nå at tørre. Vi vil foreslå, at der må bruges maskiner (lørdag, søndag og helligdage) i tidsrummet 9-12 og igen fra 15:00 - 18:00. I tidsrummet 12:00 - 15:00 kan der ikke bruges larmende maskiner. Eneste undtagelse kunne måske være, hvis man havde eksterne håndværkere til en opgave.


 • Referat fra ordinær generalforsamling

 

2017

 • Referat fra ordinær generalforsamling

 • Referat fra ekstraordinær generalforsamling

 

2016

 • Referat fra ordinær generalforsamling

 

2015

 • Referat fra ordinær generalforsamling

 

2014

 • Referat fra ordinær generalforsamling

 

2013

 • Referat fra ordinær generalforsamling

 

2012

 • Referat fra ordinær generalforsamling