Forside
Om foreningen
Generalforsamling
Lokalhistorie
Nyhedsarkiv
Links


Foreningens historie

Grundejerforeningen Guldkysten er beliggende på Sj. Odde ned mod Sejerøbugten.

 

Gårdejer Otto Simonsen, Yderby, udstykkede 90 sommerhusgrunde fra sin gård i 1964. Grundejerforeningen blev efterfølgende stiftet den 14. september 1969.

 

Du kan læse mere her.

 

Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, jf. lovenes § 10.

Du kan se, hvem der er i den siddende bestyrelse her.

 

Love

Grundejerforeningens love kan du se her.

 

Henstillinger/pligter

Information om grundejerforeningen, herunder bestyrelsens henstillinger til grundejerne kan du se her.

 

Derudover kan du bl.a. også se, hvilke pligter du har ift. beskæring, samt finde information omkring snerydning her.

 

Meddelelse om adresseændring og/eller ejerskifte skal ske til kassereren.