Forside
Om foreningen
Generalforsamling
Lokalhistorie
Nyhedsarkiv
Links


Bestyrelse

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, jf. lovenes § 10.

 

Den nuværende bestyrelse er valgt på den ordinære generalforsamling den 17. juni 2018.

 

 

Formand

Maja Saxbeck

Bjergkløverstien 14

e-mail formand@guldkysten-sj.dk

 
 

Næstformand

Klaus Kristensen

Bjergkløverstien 3

 
 

Kasserer

Erik Rosenlund

Stenkløvervej 23

e-mail kasserer@guldkysten-sj.dk

 
 

Bestyrelsesmedlem

 

Søren P. Espersen

Stenkløvervej 17

 
 

Bestyrelsesmedlem

 

Ole Birch

Guldkløverstien 5

 
 

Bestyrelsessuppleant

 

Sonja Skov

Stenkløvervej 27

 

Revision

Revisionen vælges af generalforsamlingen hvert år, jf. lovenes § 6.

 

 

Revisor

Bent Gynther

Stenkløvervej 20

 
 

Revisorsuppleant

Hanne Floor

Stenkløvervej 43