Bestyrelse

Grundejerforeningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Meddelelse om adresseændring og/eller ejerskifte skal ske til kasseren.

Formand Maja Saxbeck
Bjergkløverstien 14
4583 Sjællands Odde
formand@guldkysten-sj.dk
Næstformand Klaus Kristensen
Bjergkløverstien 3
4583 Sjællands Odde
Kasserer Erik Rosenlund
Stenkløvervej 23
4583 Sjællands Odde
kasserer@guldkysten-sj.dk
Bestyrelsesmedlem Ole Birch
Guldkløverstien 5
4583 Sjællands Odde
Sekretær Mikkel Westergaard
Stenkløvervej 29
4583 Sjællands Odde
Bestyrelsessuppleant Sonja Skov
Stenkløvervej 27
4583 Sjællands Odde

 

Revision

Revisor Hanne Floor
Stenkløvervej 43
4583 Sjællands Odde
Revisorsuppleant Søren P. Espersen
Stenkløvervej 17
4583 Sjællands Odde