Dræn

I grundejerforeningen er der tre drænledninger, som afvander området, samt nogle mindre privat etablerede dræn. (Se en større dræntegning her). Foreningen vedligeholder de med rødt markerede dræn ved årligt at spule dem, rense brøndene, samt anden nødvendig vedligeholdelse.

I øvrigt henvises til Vandløbsloven